Hướng dẫn tích hợp Microsoft Outlook với SugarCRM

Rate this post
Hướng dẫn tích hợp ứng dụng Outlook với SugarCRM, cách tích hợp Microsoft Outlook với SugarCRM trên máy tính.

Tích hợp Outlook vào SugarCRM là một tiện ích vô cùng hữu hiệu cho các doanh nghiệp , việc này sẽ giúp bạn có thể tạo những hồ sơ khách hàng tiềm năng, hồ sơ vụ việc, các cơ hội bán hàng trực tiếp từ giao diện của Outlook mà không cần phải login vào phần mềm SugarCRM.

Các bước tích hợp Outlook vào SugarCRM

Bước 1: Đầu tiên bạn cần cài đặt Microsoft Outlook.

Bước 2: Sau đó thay đổi cài đặt Email của bạn mở chế độ POP.

Bước 3: Tiếp tục thiết lập cấu hình email cho Outlook.

Khởi động Outlook

Khởi động Outlook

 • Bạn cần khởi động Outlook, tìm đến file và chọn Add Account

Chọn thiết lập cho Outlook

Chọn thiết lập cho Outlook

 • Tiếp theo chọn thiết lập ở chế độ: “Manually configure server settings or additional server types” và nhấn “next
 • Sau đó chọn chế độ Internet E-mail

Chọn chế độ Email trong giao diện thiết lập

Chọn chế độ Email trong giao diện thiết lập

Điền vào những thông số để thiết lập email của bạn hiện tại. Việc tiếp theo là bạn chọn “More settings”  để thiết lập Server Port. Ngay sau  đó nhấn chọn “Next” để hoàn tất.

Bước 4: Tiến hành cài đặt gói Sugar Plug–in Outlook

Bước 5: Sau khi việc cài đặt thành công ,bạn khởi động lại Outlook, khi đó Outlook sẽ tự động tích hợp, ta có thể kiểm tra bằng việc vào module File >> nhấn Option >> sau đó chọn Add-Ins để xem lại những Add-Ins đã được cài đặt.

Thêm Add-on SugarCRM trong Outlook

Thêm Add-on SugarCRM trong Outlook

Bước 6: Cuối cùng là thiết lập tài khoản SugarCRM để Outlook có thể kết nối đến hệ thống.

Thiết lập SugarCRM trong Outlook

Thiết lập SugarCRM trong Outlook

 

Các chức năng cơ bản của hệ thống SugarCRM trong Outlook

Ngay sau khi bạn đã tích hợp thành công, bạn có thể sử dụng các chức năng của hệ thống SugarCRM ngay trong Outlook, dưới đây là những hướng dẫn về các chức năng cơ bản.

1.Thêm mới một dữ liệu vào Sugar 

Đồng bộ hóa contacts,hay task, và Appointment với dữ liệu trong SugarCRM

 • Tại giao diện soạn thảo một Email mới, người sử dụng có thể tìm kiếm những địa chỉ trực tiếp trên hệ thống Sugar và dùng những chức năng “Send and Archive” để gửi mail cũng như tự động lưu trữ các email vào Sugar Email Archiving.
 • Chọn những email trong hệ thống Outlook và đưa vào lưu trữ tại Sugar E-mail Archiving: Tiếp tục chọn email cần lưu trữ, sau đó chọn chức năng “Archive to Sugar”, bên cạnh đó  ta có thể chỉnh sửa email trưa khi đưa vào lưu trữ.

2.Đồng bộ việc gởi email trên Outlook qua phần mềm Sugar

 • Khi bạn tiến hành tạo mới 1 email cần gửi bạn có thể chọn các danh sách email khách hàng từ phần mềm Sugar qua . Sau khi hoàn tất việc soạn email bạn click vào nút Send And Archive để gửi email.
 • Kích vào Archive để thực hiện việc gửi email và đồng bộ với phần mềm Sugar.
 • Sau khi đã Archive Email bên phần mềm Sugar sẽ tự động ghi nhận lại nội dung email này.
 • Tại giao diện của outlook bạn chọn Email của khách hàng cần tiến hành đồng bộ và click vào nút Archive.
 • Sau đó bãn sẽ thấy xuất hiện màn hình đồng bộ. Bạn có thể lựa chọn những email để đồng bộ.
 • Sau khi nhấn vào Archive thì tại phần mềm Sugar sẽ tự động ghi nhận lại  các nội dung của email này.

Tiếp tục đồng bộ việc tạo Account, và Contact, Lead, Case, hay Opportunity trên OutLook qua phần mềm Sugar: Từ giao diện của Outlook bạn có thể tạo Account, hay Contact, Lead,và  Case, Opportunity với những thông tin cơ bản. Chương trình sẽ tự động ghi vào phần mềm Sugar .

 • Tiến hành đồng bộ lịch làm việc (cuộc gọi, meeting) từ sugar xuống outlook:
 • Đồng bộ Task từ sugar xuống outlook
 • Thực hiện đồng bộ với hệ thống chứng thực LDAP

Chúc các bạn thành công. Hãy sử dụng thủ thuật này để có thể tích hợp Outlook với phần mềm SugarCRM dễ dàng và nhanh chóng nhất hiện nay.