Investment Account Manager

Rate this post

Investment Account Manager – Hỗ trợ báo cáo đầu tư tài chính

Investment Account Manager hỗ trợ báo cáo chuyên nghiệp các khoản đầu tư. Tiện ích này giúp bạn có những quyết định quản lý danh mục đầu tư tốt hơn

Đây là phần mềm tiên phong trong lĩnh vực tài chính, là công cụ hỗ trợ đắc lực công tác quản lý các khoản đầu tư của bạn. Tiện ích cung cấp các công cụ quản lý danh mục đầu tư và theo dõi đầu tư phong phú. Nếu bạn có trách nhiệm giám sát và quản lý một hoặc nhiều danh mục đầu tư, bạn sẽ khám phá nhiều tính năng toàn diện của phần mềm.

Phần mềm Investment Account Manager

Phần mềm Investment Account Manager

Bên cạnh đó, chương trình này giúp bạn tiết kiệm thời gian, tránh được những sai lầm, đồng thời dẫn đến những quyết định quản lý danh mục đầu tư tốt hơn. Bạn dễ dàng quản lý danh mục đầu tư an toàn tập trung với tất cả các tài khoản trên máy tính.

Investment Account Manager hỗ trợ báo cáo đầu tư tài chính

Investment Account Manager hỗ trợ báo cáo đầu tư tài chính

Ngoài ra, Investment Account Manager có nhiều tính năng theo dõi đầu tư toàn diện cho nhiều loại tài sản như quản lý tiền mặt, quỹ thị trường tiền tệ, trái phiếu. Tải số dư hiện tại và hoạt động giao dịch từ tổ chức tài chính. Đặc biệt,

Investment Account Manager còn quản lý chi tiết các giao dịch kế toán như mua, bán, cổ tức, lãi, chi phí, chia cổ phiếu phổ thông / cổ tức, đấu thầu / trao đổi, trả lại vốn, tái đầu tư chia cổ tức kế hoạch, chuyển nhượng, bán hàng. 

Investment Account Manager giúp theo dõi các khoản đầu tư tài chính

Investment Account Manager giúp theo dõi các khoản đầu tư tài chính

Tính năng của Investment Account Manager

 • Tính năng theo dõi đầu tư toàn diện cho nhiều loại tài sản: tiền mặt, quỹ thị trường tiền tệ, trái phiếu, thuế hiệu quả cao
 • Tải số dư hiện tại và hoạt động giao dịch từ tổ chức tài chính của bạn
 • Theo dõi riêng từng tài khoản đầu tư của bạn
 • Quản lý chung tất cả các tài khoản đầu tư của bạn
 • Biểu đồ hiệu suất thu nhập, phân bổ tài sản và thời gian đáo hạn của các khoản đầu tư
 • Phân tích phân bổ tài sản các khoản đầu tư, bao gồm cả tác động theo tỷ lệ của quỹ tài chính mà bạn đang nắm giữ
 • Phân tích hiệu suất bằng cách sử dụng phương pháp trả lại nội bộ theo thời gian và so sánh kết quả với các chỉ số thị trường

Ưu và khuyết điểm của Investment Account Manager

Ưu điểm :

 • Dễ dàng sử dụng, và có rất nhiều báo cáo hữu ích
 • Phần mềm khá ổn định, giúp bạn theo dõi được tài chính của mình một cách hiệu quả
 • Quá trình sao lưu dữ liệu rất dễ dàng
 • Dễ dàng nhập các giao dịch tài chính
 • Ưu điểm lớn nhất của tiện ích này là lập báo cáo. Bạn có thể tạo báo cáo cuối năm với đầy đủ biểu đồ, thông số tài chính dễ hiểu

Khuyết điểm :

 • Phần mềm khá phức tạp

Investment Account Manager giúp theo dõi các khoản đầu tư tài chính hiệu quả dành cho bạn. Chương trình này giúp bạn tiết kiệm thời gian, tránh được những sai lầm, đồng thời dẫn đến những quyết định quản lý danh mục đầu tư tốt hơn !