Jihosoft Photo Recovery

Rate this post

Jihosoft Photo Recovery – Phần mềm phục hồi dữ liệu

Jihosoft Photo Recovery – Phần mềm khôi phục dữ liệu 

Jihosoft Photo Recovery là phần mềm giúp người dùng có thể khôi phục các hình ảnh 1 các dễ dàng và nhanh chóng nhất. Phần mềm hệ thống được sử dụng phổ biến trên thế giới giúp người dùng có thể phục hồi nhiều file bị mất hay bị virus tấn công. Phần mềm còn cho phép người dùng có thể tìm được các file 1 các dễ dàng và nhanh chóng thông qua các thuật toán tìm kiếm tiên tiến trên máy tính. Phần mềm hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau cho phép người dùng có thể khôi phục được nhiều file nhất từ phân vùng cần phục hồi. Phần mềm phục hồi dữ liệu hỗ trợ người dùng khôi phục các tài liệu tập tin văn bản, các file âm thanh khác nhau hay các video của người dùng đã xóa trên máy tính. 

phần mềm khôi phục hình ảnh

phần mềm khôi phục hình ảnh

Phần mềm khôi phục dữ liệu có có giao diện đơn giản giúp người dùng có thể thao tác nhanh chóng và khôi phục được nhiều loại định dạng. Phần mềm hỗ trợ người dùng có thể khôi phục dữ liệu trên nhiều thiết bị khác nhau. Phần mềm phục hồi dữ liệu còn cho phép người dùng có thể xem trước các file hình ảnh sẽ được khôi phục. Phần mềm còn cho phép người dùng lựa chọn từng phân vùng để thực hiện quá trình khôi phục dữ liệu nhanh chóng. Ngoài ra còn có các phần mềm tương tự như: Phần mềm phục hồi dữ liệu Wondershare Photo Recovery

phần mềm khôi phục hình ảnh

phần mềm khôi phục hình ảnh

Tính năng của phần mềm khôi phục hình ảnh

  • Khôi phục hình ảnh bị xóa.
  • Hỗ trợ khôi phục video và âm thanh. 
  • Khôi phục trên nhiều thiết bị. 
  • Xem trước các hình ảnh được khôi phục.

Phần mềm Jihosoft Photo Recovery là phần mềm cần thiết trên may tính giúp người dùng có thể khôi phục hình ảnh 1 cách nhanh chóng.