Microsoft .NET Framework 4.0

Rate this post

Microsoft .NET Framework – Framework chạy ổn định nhất

Microsoft .NET Framework là mô hình lập trình của Microsoft. phần mềm  cung cấp thư viện dùng chung hộ trợ cho các ứng dụng được lập trình và chạy trên nền tản .Net.Vì vây đôi khi bạn setup một chương trình nào đó thì nhận được thông báo là phải cài phần mền Net Framework

Microsoft .NET Framework 4.0  là một  phần mềm không thể thiếu cho các lập trình viên và nhiều ứng dụng khác .Là một Framework mạnh mẽ cho những ứng dụng dotNet 

Đây là phiên bản Net.Framework chạy ổn định nhất 

 

Các tính năng của Net.Framework 4.0

Các tính năng của Net.Framework 4.0

Net.Framework 4.0 có thể hoạt động và chạy ổn định cùng với những ứng dụng có phiên bản thấp hơn hay cũ hơn 

Những tính năng mới của Net.Framework 4.0

  • cải tiến quá trình xử lý của CLR ( Common Language Runtime) và BCL (Base class Library )
  • ánh xạ kiểu tập tin và kiểu dữ liệu số
  • cơ chế debug được hỗ trợ tốt hơn , cho phép debug trên 66 bit và
  • Những đổi mới trên 2 ngôn ngữ C# và Visual Basic như cho phép thay đổi hay tùy chọn tham số , hỗ trợ biến động …
  • Những thay đổi trong việc truy xuất dữ liệu và mô hình dữ liệu
  • Entity FrameWork 4.0 đã phát triển mô hình cơ sở dữ liệu kết hợp giữa LinQ và .Net  .giờ đây bạn có thể dễ dàng truy xuất mô hình cơ sở dữ liệu trên n -tier thay vì 3 lớp như trước kia
  • Những thay đổi trên ASP.Net
  • Những thay đổi trên cấu trúc HTML , CSS , ID giúp cấu trúc web linh động hơn , phù hợp với chuẩn SEO hơn trước nhiều
  • Những kiểu dữ liệu động mới như bộ lọc truy vấn , những temple động …
  • Cải tiến thư viên Ajax 

phần mềm  Net Framewwork 4.0

phần mềm Net Framewwork 4.0

Đó là những tính năng mới mà Net Framewwork mang lại cho người sử dụng.Tuy Net Framewwork 4.0 là phiên bản không mới nhưng lại tương thích với nhiều ứng dụng và phần mềm phổ biến. Vì vậy việc tích hợp Net Framewwork là để không bị những lỗi hay vấn để khi cài đặt những phần mềm mới nha !!!