Mirekusoft Install Monitor

Rate this post

Mirekusoft Install Monitor – Quản lý và gỡ bỏ ứng dụng

Mirekusoft Install Monitor là chương trình tiện ích giúp bạn có thể giảm sát, quản lý quá trình cài đặt và gỡ bỏ ứng dụng. Diễn ra nhanh chóng, chính xác và loại bỏ được những tập tin rác sạch sẽ khỏi máy tính bạn.

Các chương trình trên máy tính trong Mirekusoft Install Monitor

Các chương trình trên máy tính trong Mirekusoft Install Monitor

Khi người dùng máy tình cài đặt một ứng dụng nào đó. Thì sẽ sinh rất nhiều tập tin trong mục Registry. Và có lúc bạn không muốn dùng nó nữa và gỡ bỏ ứng dụng này. Tuy nhiên sau khi gỡ bỏ thì còn lại nhiều mục hay tập tin rác tốn tại trong hệ thống.  Những file rác này nếu cứ để lâu dài theo thời gian.

Và tích tụ dần trong hệ thống máy tính. Không những chiếm nhiều dung lượng bộ nhớ mà còn làm ảnh hưởng đến tốc độ hoạt động máy tính.

Những file phát sinh trong quá trình sử dụng Mirekusoft Install Monitor

Những file phát sinh trong quá trình sử dụng Mirekusoft Install Monitor

Những lúc này thì công cụ Mirekusoft Install Monitor sẽ hỗ trợ đắc lực cho bạn. Nó sẽ quản lý hệ thống của mình. Cụ thể là theo dõi có những gì đang và đã được cài đặt trên hệ thống.

Quá trình xóa bỏ Mirekusoft Install Monitor

Quá trình xóa bỏ Mirekusoft Install Monitor

Đồng thời giúp bạn gỡ bỏ sạch khỏi hệ thống. Nó sẽ theo dõi hoạt động theo cách xem nguồn tài nguyên trên hệ thống. Xem những tài nguyên nào được tạo ra khi có ứng dụng mới cài đặt. Và khi người dùng muốn gỡ bỏ thì sẽ loại bỏ sạch sẽ khỏi chương trình.  

Các tính năng trong Mirekusoft Install Monitor

 • Ngăn chặn được ứng dụng dư thừa không tự động khởi động gây ảnh hưởng đến hiệu suất máy tính của mình.
 • Có thể dễ dàng xem ứng dụng được cài đặt ra sao trên hệ thống máy tính.
 • Hỗ trợ người dùng khởi động công cụ một cách trực tiếp.
 • Dễ dàng theo dõi và xem được hoạt động trên ứng dụng và những tài nguyên được sinh ra trong khi sử dụng cũng như bạn gỡ bỏ chương trình.
 • Cung cấp cho người dùng nhiều thông tin liên quan đến chương trình mà mình cài đặt: tần suất sử dụng,…

Đánh giá khái quát  Mirekusoft Install Monitor

Ưu điểm:

 • Quản lý, bảo trì hệ thống mà không cần phải cài đặt.
 • Dễ dàng ngăn chặn được ứng dụng làm tốc độ máy tính chậm theo thừi gian.
 • Xem được hoạt động của ứng dụng và thay đổi tiến hành.
 • Dễ dàng sửa chữa vấn đề gây ra những phiên bản trước.
 • Xác định hay gỡ bỏ các ứng dụng không mong muốn nhanh chóng.

Nhược điểm:

 • Dung lượng ổ cứng còn phải trống nhiều, ít nhất là 20 MB.

Hướng dẫn cài đặt Mirekusoft Install Monitor

 • Download phần mềm Mirekusoft Install Monitor
 • Giải nén công cụ và thực hiện cài đặt.
 • Thực hiện bằng cách chạy file .exe có trong thư mục giải nên
 • Chấp nhận mọi điều khoản của công cụ và đợi
 • Nhấn vào Finish/OK để kết thúc cài đặt.

Việc quản lý và gỡ bỏ ứng dụng triệt để chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hãy tải ngay Mirekusoft Install Monitor về cài đặt và sử dụng ngay nhé.