NetCrunch Tools

Rate this post

NetCrunch Tools – Phần mềm khắc phục sự cố mạng

Là phần mềm hỗ trợ dành cho người dùng windows trong việc khắc phục sự cố cũng như quản lý mạng tốt hơn. Phần mềm này bao gồm các ứng dụng featuring Ping, Traceroute, Wake OnLAN, DNS Info, Who Is, Ping Scanner, Network Service Scanner, Open TCP Port Scanner, SNMP Scanner, DNS Audit, Subnet Calculator and Mac Resolver in one.

Giao diện phần mềm NetCrunch Tools

Giao diện phần mềm NetCrunch Tools