...

O&O Shut Up 10

Rate this post

O&O Shut Up 10 – Kiểm soát các thiết lập bảo mật trong Windows 10

O&O Shut Up 10 cung cấp cho người dùng Windows 10 toàn quyền kiểm soát những thiết lập về an ninh bảo mật trong hệ điều hành của mình. Những chức năng là phần mềm mang đến đều dựa vào những đặc điểm hoạt động của Win 10, cho phép người sử dụng điều khiển windows 10 theo cách riêng của mình.

Download O&O Shut Up 10 - Kiểm soát các thiết lập bảo mật trong Windows 10

Download O&O Shut Up 10 – Kiểm soát các thiết lập bảo mật trong Windows 10

Giao diện của phần mềm được chia thành những mục bao gồm Security, Privacy và Windows Update, trong đó mỗi một mục có rất nhiều tùy chọn khác.

Ưu điểm của chương trình là có những giải thích chi tiết đi kèm về các tính năng đối với mỗi thiết lập để người sử dụng hiểu rõ và áp dụng. Đây là cũng là một trong năm công cụ sửa lỗi trên Windows 10 được nhiều ngườiưa thích và sử dụng nhất hiện nay.

Với phần mềm O&O Shut Up 10 này, bạn sẽ thấy được rất nhiều tính năng bảo mật quan trọng trên Windows 10 đã bị vô hiệu hóa và bạn hãy nên kích hoạt lại tất cả chúng trên hệ điều hành của mình.

O&O Shut Up 10

Phần mềm cung cấp toàn quyền kiểm soát những thiết lập về an ninh.

Nếu bạn không sẵn sàng để đi qua toàn bộ danh sách các thiết lập, đọc về chúng (nhấp chuột vào tên của một lựa chọn tiết lộ thông tin về nó và làm thế nào nó ảnh hưởng đến máy tính của bạn) và vô hiệu hóa hoặc kích hoạt nó, ứng dụng đi kèm với một giải pháp đơn giản hơn . Có một danh sách các tùy chọn bảo mật mà các ứng dụng khuyến cáo, và bạn có thể áp dụng chúng chỉ với một cú nhấp chuột.

Các loại của các tùy chọn bảo mật là để cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát khả năng thu thập dữ liệu của Windows 10. Không khởi động lại là cần thiết, và các thay đổi được áp dụng ngay tại chỗ, nhưng bạn phải chạy ứng dụng với quyền quản trị. Xin lưu ý rằng nó được khuyến khích để tạo ra một hệ thống điểm khôi phục trước khi sử dụng ứng dụng này.

O&O Shut Up 10

Phần mềm hoàn toàn miễn phí và không cần phải cài đặt

Không cần cài đặt, công cụ này cho người dùng một phương tiện đơn giản tùy chỉnh các tùy chọn riêng tư trong Windows 10 và do đó quyết định lựa chọn thu thập dữ liệu sẽ luôn được bật và cần được chặn.

Yêu cầu khi sử dụng tiện ích này cùng với các phần mềm sửa lỗi khác là bạn phải đảm bảo rằng máy tính của mình đã được cập nhật và thiết lập một cách tự động cập nhật.

Các tính năng chính O&O Shut Up 10

  • Tinh chỉnh các thiết lập bảo mật trên Windows 10.
  • Tùy chọn kích hoạt lại các tính năng bị vô hiệu hóa.
  • Các lựa chọn Security, Privacy và Windows Update.
  • Hỗ trợ kiểm soát windows 10 tốt hơn.

Tóm lại, phần mềm O & O ShutUp10 là hoàn toàn miễn phí và không cần phải cài đặt – có thể chỉ cần chạy trực tiếp và ngay lập tức trên máy tính của bạn.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.