Owl for IIS

Rate this post

Owl for IIS – Hỗ trợ quản trị cơ sở dữ liệu

Owl for IIS một tiện ích nhỏ cho phép bạn tương quan các câu lệnh SQL. hỗ trợ truy vấn, vận hành và quản trị cơ sở dữ liệu tốt nhất

OWL (The Web Ontology Language) là ngôn ngữ XML dùng để mô tả các hệ cơ sở tri thức. Ngôn ngữ dùng để xuất bản và chia sẻ dữ liệu trên Internet thông qua mô hình dữ liệu gọi là “ontology”. OWL biểu diễn ý nghĩa bằng các thuật ngữ để đảm bảo phù hợp với quá trình xử lý bởi các phần mềm.

Mục đích chính của OWL là sẽ cung cấp chuẩn mực để tạo ra một nền tảng để quản lý, tích hợp, chia sẻ cũng như tái sử dụng dữ liệu trên Web. OWL được phát triển bởi chương trình có nhiều tiện lợi để biểu diễn ý nghĩa hơn so với XML, RDF và RDFS. 

Phần mềm Owl for IIS

Phần mềm Owl for IIS

Ngoài ra, Owl cho IIS là một tiện ích nhỏ cho phép bạn tương quan các câu lệnh SQL mà ứng dụng thực hiện trong thời gian chạy với các chi tiết của người dùng ( cụ thể là tên và IP ). Theo nghĩa này, dữ liệu được tạo ra có thể được sử dụng để xây dựng các câu lệnh SQL động có thể tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu Oracle, MySQL hoặc SQL Server.

Owl for IIS giúp tương quan các câu lệnh SQL

Owl for IIS giúp tương quan các câu lệnh SQL

Trên thực tế, đầu ra của truy vấn được cung cấp cho bạn trong một tệp bao gồm tất cả các thông tin quan trọng, cụ thể là processID, địa chỉ IP người dùng, câu lệnh SQL. Tiện ích cũng có thể hoạt động phòng vệ khi hacker tấn công. Như bạn đã biết, WAF hoặc Web Application Firewall có hạn chế, đó là hacker có thể tấn công bằng mã độc hại.

Hơn hết, Owl for IIS hỗ trợ truy vấn, vận hành và quản trị cơ sở dữ liệu. Nhưng tiện ích có thể sao chép hay di chuyển từ máy này sang máy khác và sử dụng một cách bình thường mà không đòi hỏi các bước cấu hình lại. Điều này cũng có nghĩa là ngay lúc này, bạn đã có thể cài đặt và sử dụng Owl for IIS.

Owl for IIS hỗ trợ truy vấn và quản trị cơ sở dữ liệu

Owl for IIS hỗ trợ truy vấn và quản trị cơ sở dữ liệu

Tính năng của Owl cho IIS

  • Hỗ trợ truy vấn, vận hành và quản trị cơ sở dữ liệu
  • Cho phép bạn tương quan các câu lệnh SQL
  • Quản lý, tích hợp, chia sẻ cũng như tái sử dụng dữ liệu trên Web
  • Tích hợp với IBM Guardium để vượt qua tên người dùng ứng dụng

Ưu và khuyết điểm của Owl cho IIS

Ưu điểm :

  • Nhất quán cơ sở dữ liệu
  • Tiện ích hoạt động phòng vệ khi hacker tấn công
  • Owl for IIS hỗ trợ truy vấn và quản trị cơ sở dữ liệu hiệu quả
  • Sao chép dữ liệu từ máy này sang máy khác và sử dụng bình thường mà không đòi hỏi bước cấu hình lại hệ thống

Khuyết điểm :

  • Tiện ích khó sử dụng với những bạn mới bắt đầu

Owl for IIS là tiện ích giúp tương quan các câu lệnh SQL. Đồng thời, chương trình cũng hỗ trợ cung cấp chuẩn mực giúp hỗ trợ truy vấn, vận hành và quản trị cơ sở dữ liệu hiệu quả nhất.