Passware Kit Enterprise

Rate this post

Passware Kit Enterprise – Phần mềm tìm password

Passware Kit Enterprise có khả năng săn tìm password của các ứng dụng thường sử dụng như: Excel, Word, WinZip, Windows XP/2000/NT, Access, Outlook, Quicken, Schedule, WordPro. Phần mềm còn có các chức năng săn được password của 6 ứng dụng khác là SQL, BestCrypt, Network Connections, MYOB 2005, Quicken 2006 và FileMaker 8.

Phần mềm cho phép bạn lấy lại password của những định dạng tập tin (Recover File Password…) các ứng dụng liên quan đến hệ thống mạng như Recover Internet and Netwword Password, Windows Reset Windows Administrator Password, bạn tự chọn thứ cần lấy lại password trong thanh File. Hơn nữa, ở thanh này còn có tùy chọn Search for Protected File để tìm quét các tập tin bị khóa.

Passware Kit Enterprise

Passware Kit Enterprise dò mật khẩu wifi

Tính năng phần mềm Passware Kit Enterprise

  • Recover File Password: Phục hồi password cho mọi tập tin
    • Chức năng này giúp bạn phục hồi hầu hết tất cả định dạng tập tin đang có hiện nay, như: Word (d*.doc, *.docx), Exel (*.xls, *.xlsx), Powerpoint (*.ppt, *.pptx), WinRAR (*.rar), WinZip (*.zip), *.pdf,…

    • Bước đầu: Bạn vào File > Recover File Password (Ctrl + O), rồi tìm tập bị khóa cần lấy lại password. Tiếp đến, nhấn vào Run Wizard để mở thuật sỹ tra mật khẩu. Sau đó, chọn “I know not thing about the password” (nếu chưa biết bất cứ gì về password cần tìm), rồi nhấn Finish để chương trình tự động tìm kiếm. Hoặc dùng các  thiết lập còn lại (nếu bạn biết 1 chút thông tin nào đó và muốn cung cấp để thêm căn cứ cho việc truy tìm password), rồi nhấn Next và tiến hành cung cấp.

  • Recover Internet and Netword Password: Phục hồi mật khẩu cho các ứng dụng liên quan hệ thống mạng
    • Bạn chọn chế độ này bằng cách vào thanh File, rồi chọn ứng dụng chứa tài khoản cần tìm lại password. Ngay lập tức, chương trình sẽ khởi động để đưa ra kết quả.

    • Tốc độ tìm kiếm password nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào số ký tự và các ký tự đó như thế nào.