Phá Password Sheet Excel, phá mật khẩu của Sheet trong Excel

Rate this post
Cách phá pass của Excel, Phá password của 1 sheet Excel, Thủ thuật phá pass trong Excel,

Giả sử bạn đang có một file excel vô cùng quan trọng và bạn có đặt mật khẩu cho chúng để đảm bảo an toàn cũng như bảo vệ file dữ liệu của bạn. Tuy nhiên, sau một thời gian dài không sử dụng bạn bị quên mất mật khẩu cũng là chuyện thường xảy ra. Vậy bạn chỉ có thể phá mật khẩu Excel để mở lại được file đó.

Phá Password Sheet Excel là một trong số cách để người dùng có thể tự “thuần hóa” được dữ liệu chứa trong một sheet của bảng tính Excel. Sau đây là cách phá mật khẩu Excel không cần phần mềm mà chúng tôi lựa chọn chia sẻ đến người dùng.

Hướng dẫn phá password file excel.

Hướng dẫn sau đây chỉ áp dụng cho việc phá mật khẩu Sheet excel, đối với file Excel có đặt mật khẩu thì bạn phải cài thêm phần mềm để gỡ bỏ password, tham khảo các phần phềm tìm, gỡ mật khẩu Word, Excel để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất cho mình.

Bước 1: Mở file excel có chứa sheet bị khóa.

Mở file excel có chứa sheet đã bị khóa

Mở file excel có chứa sheet đã bị khóa

Bước 2. Mở Visual Basic Editor

* EXCEL 2003: Vào Menu Tools chọn Macro và chọn vào Visual Basic Editor.
* EXCEL 2007, 2015, 2013:  sử dụng tổ hợp phím ALT + F11

Hãy mở Visual Basic Editor để mở khóa thôi

Hãy mở Visual Basic Editor để mở khóa thôi

Các Sheet chưa hiện ra thì bấm: Ctrl + R để hiện các Sheet. Bạn click chuột vào 1 Sheet muốn mở pass. Ví dụ Sheet “quan ly diem thi” và nó là Sheet 2, chọn Sheet 2 (qly diem thi).

Bạn nên click chuột vào sheet muốn mở pass

                Bạn nên click chuột vào sheet muốn mở pass

Bước 3. Copy đoạn mã dưới đây để tiến hành phá Pass cho Sheet Excel của mình.

Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
    MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
Else
    If MsgBox(“Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is protected, do you want to unprotect it?”, _
    vbYesNo + vbQuestion, “Unprotect Active Sheet”) = vbNo Then Exit Sub
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
    Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
    Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
    On Error Resume Next
    For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
    For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
    For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
    For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
        ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
        Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
        Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox “Sheet ‘” & ActiveSheet.Name & “‘ is unprotected!”, vbInformation
End If
End Sub

Rồi dán chúng vào Visual Basic Editor. Từ  menu Run >> Run Sub/UserForm để chạy lệnh. (hoặc dùng F5)

Copy đoạn mã bạn dán vào Visual Basic Editor

Copy đoạn mã bạn dán vào Visual Basic Editor

Bước 4. Máy tính sẽ yêu cầu bạn xác nhận lại. Nếu không có gì nhầm lẫn hay sai xót thì bạn chọn YES để xác nhận.

gở bỏ password trong sheet excel

Sau khi chạy đoạn mã xong thì yêu cầu bạn phải xác nhận

Sau khi bạn xác nhận xong tức là bạn đã gỡ bỏ được pass thành công.

Vậy là chỉ với vài thao tác đơn giản là bạn đã hoàn toàn có thể gỡ bỏ pass trong sheet Excel thành công rồi. Quá trình gỡ bỏ pass trong Excel diễn ra, bạn chờ một lúc máy thông báo dạng: sheet “tên file” is unprotected là file của bạn khi đã được phá pass thành công. Đây là một trong những cách giúp bạn nhanh chóng phá pass cho bất kì 1 Sheet nào trong Excel. Trong trường hợp, các bạn muốn gỡ toàn bộ file bạn thực hiện cách khác nhé.