Phần I – Các hàm bạn cần biết xử lí văn bản trong Excel

Rate this post
Các hàm bạn cần biết xử lí văn bản trong Excel, Cách sử dụng các hàm xử lí văn bản trong Excel, Tin học văn phòng

Như bạn đã biết, Excel là một ứng dụng văn phòng hỗ trợ ta rất nhiều trong việc thao tác, cũng như rút ngắn thời gian trong công việc. Hôm nay mình xin giới thiệu một số hàm xử lí văn bản như sau:

1. CLEAN

Chức năng: Đây là hàm giúp bạn xóa đi vùng đệm, chỉ xuất ra các ký tự

Cú pháp: CLEAN(TEXT)

Phần I - Các hàm bạn cần biết xử lí văn bản trong Excel

2. CONCATENATE

Chức năng: Đây là hàm giúp bạn nối nhiều chuỗi thành một chuỗi

Cú pháp: CONCATENATE(Chuỗi 1, Chuỗi 2, Chuỗi 3,…)

Phần I - Các hàm bạn cần biết xử lí văn bản trong Excel

3. DOLLAR

Chức năng: Đây là hàm biến một số thành dạng tiền tệ của Mỹ, kèm theo dấu phân cách hàng ngàn

Cú pháp: DOLLAR(Số, Số Thập Phân)

Phần I - Các hàm bạn cần biết xử lí văn bản trong Excel

4. EXACT

Chức năng: Đây là hàm so sánh 2 chuỗi, nếu giống nhau sẽ trả về TRUE, ngược lại sẽ trả về FALSE

Cú pháp: EXACT(Chuỗi 1, Chuỗi 2)

Phần I - Các hàm bạn cần biết xử lí văn bản trong Excel

5. LOWER

Chức năng: Đây là hàm biến tất cả chữ in hoa trở thành chữ thường

Cú pháp: LOWER(Chuỗi Kí Tự)

Phần I - Các hàm bạn cần biết xử lí văn bản trong Excel

6. PROPER

Chức năng: Đây là hàm đổi tất cả ký tự đầu thành in hoa

Cú pháp: PROPER(Chuỗi Kí Tự)

Phần I - Các hàm bạn cần biết xử lí văn bản trong Excel

Phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn thêm một số hàm cần thiết tiếp theo không thể thiếu trong ứng dụng văn phòng, bạn hãy tiếp tục theo dõi nha