Phím tắt trong Google Docs

Rate this post
Những phím tắt Google Docs sẽ giúp bạn soạn thảo nhanh hơn trong ứng dụng soạn thảo văn bản của Google, cũng tương tự như Microsoft Word trong bộ Office 2016 mà máy bạn đang dùng.

Những phím tắt Google Docs sẽ giúp bạn soạn thảo nhanh hơn trong ứng dụng soạn thảo văn bản của Google, cũng tương tự như Microsoft Word trong bộ Office 2016 mà máy bạn đang dùng. Tuy nhiên, Google Docs không có nhiều chức năng như Office mà nó chỉ cung cấp cho bạn một số tính năng cần thiết để bạn có thể soạn thảo văn bản hiệu quả hơn.

Khi bạn sử dụng những tổ hợp phím tắt trong Google Docs sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc khám phá và nắm bắt được cách sử dụng Google Docs. Bài viết sau mình xin tổng hợp một số phím tắt trong Google Docs để khi bạn thao tác với chúng có thể diễn ra nhanh và hiệu quả.

Phím tắt trong Google Docs

Tổng hợp những phím tắt trong Google Docs

Tổ hợp các phím tắt cho những thao tác chung:

 1. Tổ hợp phím
 • Ctrl + A: Chọn tất cả
 • Ctrl + C: Sao chép
 • Ctrl + X: Cắt
 • Ctrl + V:  Dán
 • Ctrl + Shift + Z: Thực hiện lại (ngược với Ctrl + Z)
 • Ctrl + Z:  Quay lui
 • Ctrl + S:  Lưu
 • Ctrl + P:  In
 • Ctrl + /:   Mở bảng phím tắt
 1. Tổ hợp phím tắt để định dạng văn bản:

 • Ctrl + I: In nghiêng
 • Ctrl + B: In đậm
 • Ctrl + U: Gạch chân
 • Alt + Shift + 5: Gạch ngang
 • Ctrl + “.”: Chỉ số trên
 • Ctrl + “,”: Chỉ số dưới
 • Ctrl + Alt + V: Dán định dạng
 • Ctrl + Alt + C: Sao chép định dạng
 • Ctrl + : Xóa định dạng
 1. Phím Tắt Để Định Dạng Đoạn Văn:

 • Ctrl + [: Thụt ra đầu đoạn.
 • Ctrl + ]: Thụt vào đầu đoạn.
 • Ctrl + Alt + [1-6]: Tạo heading.
 • Ctrl + Alt + 0: Xóa định dạng.
 • Ctrl + Shift + L: Căn trái
 • Ctrl + Shift + R: Căn phải
 • Ctrl + Shift + E: Căn giữa
 • Ctrl + Shift + J: Căn đều 2 bên
 • Alt + Shift +  mũi tên lên/ xuống dùng đê chọn đoạn trên hoặc dưới
 • Ctrl + Shift + 7: Danh sách đánh số
 • Ctrl + Shift + 8: Danh sách có đánh dấu đầu dòng
 1. Phím Tắt Trong Khi Sửa Đổi Hình Ảnh Hoặc Bản Vẽ:

 • Ctrl + Alt +  J: Đổi kích thước nhỏ hơn
 • Ctrl + Alt +  K: Đổi kích thước lớn hơn
 1. Phím Tắt Để Chỉnh Sửa Và Truy Cập Bình Luận Hoặc Chú Thích:

 • Ctrl + Alt +  Shift + A: Mở chủ đề thảo luận
 • Ctrl + Alt +  M: Thêm bình luận
 • Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn E rồi nhấn C: Nhập bình luận hiện tại
 • Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P rồi nhấn C: Di chuyển tới bình luận sau
 • Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N rồi nhấn C: Di chuyển tới bình luận tiếp theo
 • Ctrl + Alt +  F: Thêm chú dẫn
 • Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn N rồi nhấn F: Di chuyển tới chú dẫn tiếp theo
 • Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn P rồi nhấn F: Di chuyển tới chú dẫn sau
 • Nhấn giữ Ctrl + Alt, nhấn E rồi nhấn F: Nhập chú dẫn hiện tại
 1. Phím Tắt Cho Các Tác Vụ:

 • Ctrl + F: Tìm
 • Ctrl + Shift +  G: Tìm trở về trước
 • Ctrl + G: Tìm lại
 • Ctrl + Alt + Shift + G: Mở lịch sử sửa đổi
 • Ctrl + H: Tìm và thay thế
 • Ctrl + Shift + C: Đếm số từ
 • Ctrl + Alt + Shift + I: Mở công cụ tìm kiếm
 • Ctrl + Shift + Y: Định nghĩa từ được bạn chọn
 • Ctrl + Shift + K: Chuyển sang chế độ Input

Trên đây là một số bảng tổng hợp những  phím tắt trong Google Docs. Có thể thấy Google Docs hỗ trợ khá nhiều phím tắt cho bạn trong việc soạn thảo văn bản, bạn chỉ nên nhớ những phím tắt nào là thường hay sử dụng nhất và cần thiết nhất.

Google Docs cũng giống như Word vậy nó có rất nhiều chức năng, như tạo bảng trong Google Docs là một tính năng mà hầu như ai cũng cần sử dụng khi bạn muốn lập bảng chứa những dữ liệu thống kê.