Reset Trial Kis

Rate this post

Reset Trial Kis – phần mềm reset bản quyền dùng thử kaspersky

Reset Trial Kis là phần mềm hỗ trợ người dùng có thể sử dụng phiên bản dùng thử Kaspersky internet security vĩnh viễn dễ dàng. Công cụ cho phép bạn có thể sử dụng trên nhiều phiên bản khác nhau nhằm giúp người dùng có thể kích hoạt bản dùng thử vĩnh viễn.

Chương trình còn hỗ trợ người dùng có thể cài đặt và sử dụng trên nhiều phiên bản windows khác nhau. Ứng dụng giúp bạn có thể sử dụng phần mềm diệt virus hiệu quả với những tính năng ưu việt và mạnh mẽ của Kaspersky hiệu quả.

Reset Trial Kis - phần mềm reset bản quyền kaspersky

Reset Trial Kis – phần mềm reset bản quyền kaspersky

Nó hỗ trợ người dùng có thể khôi phục lại các phiên bản diệt virus trên máy tính dễ dàng nếu bạn sử dụng các phiên bản lậu và bị nhà phát hành bắt được và vô hiệu hóa dễ dàng. Công cụ này giúp người dùng có thể tiệt kiệm thời giam tìm các chương trính kích hoạt bản quyền lậu để có thể sử dụng nó trên máy tính.

Tuy nhiên trong các phần mềm kích hoạt có thể chứa các thành phần nguy hiểm mà người dùng không thể biết được. Những tập tin độc hại trong đó có thể đánh cắp các thông tin cá nhân của bạn nhằm phục vụ mục đích xấu. Chỉ cần một thao tác người dùng có thể khôi phục lại phiên bản diệt virus chưa với bản quyền dùng thử dễ dàng.

Bên cạnh đó chương trình được thiết kế với giao diện khá thân thiệm và trực quan cho phép bạn có thể sử dụng nhanh chóng. Nó có kích thước rất nhỏ, gọn và sử dụng rất ít tài nguyên của hệ thống. Nếu bạn chưa có phần mềm diệt virus này người dùng có thể tải công cụ Kaspersky Internet Security để có thể sử dụng và trãi nghiệm những tính năng ưu việt giúp bảo vệ máy tính của bạn.

Reset Trial Kis - reset bản quyền kaspersky

Reset Trial Kis – reset bản quyền kaspersky

Tính năng của Reset Trial Kis

  • Kích hoạt nhiều phiên bản dễ dàng.
  • Sử dụng phần mềm diệt virus vĩnh viễn.
  • Khôi phục lại các phiên bản bị block do sử dụng bản quyền lậu.

Nhận xét về Reset Trial Kis

Ưu điểm:

  • Tương thích vời phiên bản của phần mềm diệt virus.
  • Có thể sử dụng nhiều lần.
  • Không cần phải tìm kiếm bản quyền lậu.
  • Chuyên khôi phục key của kaspershy dễ dàng.

Reset Trial Kis là chương trình hỗ trợ người dùng có thể sử dụng khôi phục lại phiên bản dùng thử đầy đủ tính năng mới trên phần mềm diệt virus Kaspersky dễ dàng. Nó được thiết kế chỉ để hỗ trợ bạn có thể phục hồi lại phiên bản dùng thử khi hết thời hạn quy định của ứng dụng diệt virus Kaspersky internet security. Bạn nên cài đặt nó trên máy tính để có thể sử dụng phần mềm diệt virus với những tính năng mạnh mẽ và ưu việt nhất hiện nay. Chúc các bạn thành công.