Returnil Virtual System

Rate this post

Returnil Virtual System – Phần mềm đóng băng ổ cứng

Returnil Virtual System chương trình công nghệ ảo hóa mạnh mẽ, giúp bạn tạo ra một bản sao của máy tính, tạo ổ đĩa lưu trữ ảo và được bảo mật, nơi bạn có thể lưu giữ những tài liệu, file và dữ liệu quan trọng bên trong. Tại đó, bạn có thể chạy các ứng dụng trong môi trường ảo mà không phải lo sợ ảnh hưởng tới hệ thống cũ.

Vì thế, tất cả các mối nguy hại như virus, trojan, spyware, nếu có thì đều bị cách li khỏi Windows, chúng sẽ không thể nào gây ra bất kì tác động gì. Khi bạn muốn khôi phục máy tính về trạng thái cũ, chỉ cần khởi động lại máy tính để xóa sạch những thay đổi đó, máy tính sẽ trở lại nguyên trạng như lúc đầu.

Returnil Virtual System - Phần mềm đóng băng ổ cứng

Giao diện làm việc của Returnil Virtual System

Các tính năng của Returnil Virtual System  

  • Thẻ Home:
    • Để bắt đầu thực hiện chuyển chế độ đóng hoặc rã băng bạn chọn nút Change của mục Protection Status và chọn nút ON (đóng) hoặc OFF (rã). Nếu ở trạng thái ON thì máy tính của bạn sẽ được bảo vệ an toàn, khi cài đặt một ứng dụng nào đó vào hệ thống thì lúc khởi động lại máy tính, toàn bộ quá trình cài đặt trước đó khi khởi động lại sẽ tan theo mây khói.
  • Thẻ File Manager:
    • Đây là công cụ cho phép bạn đưa vào danh sách những file, thư mục được bảo vệ. Để đưa file hay thư mục bảo vệ vào danh sách này, bạn nhấn nút Add File/Add Folder và đưa chúng vào đó.

Phần mềm đóng băng ổ cứng

  • Thẻ Preferences:
    • Đây là công cụ cho phép bạn thiết lập một số tùy chọn cho ứng dụng. Ví dụ trong Tab System Protection nếu được đánh dấu trước lựa chọn đầu tiên bạn sẽ vô hiệu  RVS khi máy chạy ở chế độ Safe Mode, chế độ thứ hai và 3 yêu cầu cần phải có khi có password khai báo mới để có thể cho phép kích hoạt các tính năng Session Lock và File Managerm…