Sandboxie

Rate this post

Sandboxie – Phần mềm bảo mật máy tính

Sandboxie là phần mềm giúp người dùng có thể chạy nhiều  ứng dụng của windows 1 cách an toán. Phần mềm được tin dùng và ưa chuộng triên toàn thế giới. Phần mềm tạo ra 1 môi trường khác trên máy tính giúp cho người dùng không bị ảnh hướng từ việc truy cập internet. Phần mềm giúp người dùng có thể ngăn chặn các ảnh hưởng đến hệ thống của máy tính.  Phần mềm là 1 môi trường mà khi người dùng sử dụng trình duyệt nếu bị ảnh hướng đến hệ thống thì phần mềm sẽ bảo vệ người dùng. Phần mềm cho phép người dùng có thể bảo vệ máy tính và hệ thống nếu có ảnh hưởng từ trình duyệt bằng cách xóa thư mục Sandbox. 

phần mềm bảo mật máy tính

phần mềm bảo mật máy tính

Phần mềm Sandboxie cho phép người dùng đóng nhiều pop up xuất hiện khi người dùng truy cập  internet bằng trình duyệt web mà chỉ cần 1 cái click chuột. Phần mềm cho phép người dùng có thể bảo mật các thông tin của mình trên internet. Phần mềm còn giúp người dùng lưu các cookie và các thông tin lịch sử web sao thư mục của sandbox mà không lưu trên windows. Phần mềm còn cho phép người dùng có thể bảo đảm an toàn trên khi gửi mà nhận mail. Phần mềm giúp người dùng lưu trữ các mail trên thư mục của sandbox mà không làm ảnh hưởng đến hệ thống nếu đó là mail độc hại.

phần mềm bảo mật máy tính

phần mềm bảo mật máy tính

Tính năng phần mềm bảo mật máy tính

  • Chạy các ứng dụng của Windows. 
  • Duyệt web an toàn trên internet. 
  • Tạo 1 một trường riêng. 
  • Không bị ảnh hưởng của internet. 

Phần mềm Sandboxie là phần mềm giúp người dùng có thể chạy nhiều ứng dụng trên windows 1 cách an toàn nhất. Phần mềm tương tự: Phần mềm bảo vệ máy tính