Shutdown Timer

Rate this post

Shutdown Timer Portable – Phần mềm hẹn giờ tắt máy tính

Shutdown Timer là phần mềm hệ thống giúp người dùng có thể tự động tắt máy tính 1 cách nhanh chóng và tiện lợi, được nhiều người dùng đánh giá và sử dụng 1 phổ biến trên thế giới. Phần mềm không cần cài đặt giúp người dùng có thể sử dụng phần mềm nhanh chóng và không cần phải cài đặt trên máy tính.

Shutdown Timer cho phép người dùng có thể thao tác và cài đặt quá trình tắt máy tự động trên máy tính cách dễ dàng, có giao diện đơn giản cho phép người dùng có thể thiết lập và cài đặt thời gian tự động dễ dàng. Phần mềm cho phép người dùng có thể hẹn giờ tắt máy tự động dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.

Shutdown Timer phần mềm hẹn giờ tắt máy tính

Phần mềm hẹn giờ tắt máy tính Shutdown Timer

Phần mềm có dung lượng nhỏ gọn cho phép người dùng có thể tiến hành download nhanh chóng. Phần mềm hẹn giờ máy tính giúp người dùng có thể sắp xếp quá trình download file trên máy tính và tự động tắt máy tính khi quá trình download hoàn tất, bên cạnh đó người dùng có thể điều khiển các thông số CPU hoặc bộ nhớ máy tính.

Phần mềm còn cho phép người dùng có thể điều khiển theo kết nối mạng 1 cách dễ dàng, cho phép người dùng còn có thể điều khiển thêm các hoạt động của Processes. Cài đặt thời gian tắt máy tính và thời gian chuẩn bị tắt máy nhanh chóng, ngoài ra còn có các phần mềm tự động tắt máy tính: PC Auto Shutdown

Phần mềm tự động hẹn giờ tắt máy Shutdown Timer

phần mềm hẹn giờ tắt máy tính

Những tính năng của phần mềm Shutdown Timer

  • Tự động tự tắt máy tính. 
  • Không cần cài đặt trên máy tính. 
  • Phần mềm miễn phí. 
  • Hẹn giờ tắt máy tính nhanh chóng. 
  • Cài đặt các tùy chọn dễ dàng. 

Phần mềm Shutdown Timer là phần mềm cần thiết mà người dùng cần cài đặt trên máy tính nhắm có thể sử dụng máy tính và cài đặt thời gian tắt máy tính.