SkypeLogView

Rate this post

SkypeLogView – Xem lại nhật ký Skype

SkypeLogView đọc các file bản ghi được tạo bởi ứng dụng Skype và hiển thị các chi tiết của các cuộc gọi đến / đi, các tin nhắn, và chuyển tập tin bằng các tài khoản Skype hợp lệ. Bạn có thể chọn một hoặc nhiều mục từ danh sách các bản ghi, và sau đó sao chép chúng vào clipboard, hoặc xuất chúng vào văn bản / html / csv / xml.

phần mềm đọc tin nhắn lưu trữ skype

Đọc tin nhắn Skype

Chức năng của Skypelogview

 • Đọc nội dung tin nhắn Skype

 • Xem lịch sử tin nhắn Skype

 • Cố định để tìm mục đúng khi gõ chuỗi bạn muốn tìm kiếm vào Danh sách chính View.

 • Cố định SkypeLogView làm việc trong khi Skype đang chạy

 • Thêm tính năng mới : Thư thoại và chat.

 • Chỉ định trực tiếp các tên tập tin main.db, thay vì thư mục skype nơi main.db 

 • Thêm Thời gian Định dạng hiển thị tùy chọn: HH: MM: SS, Giây, phút, hoặc giờ.

 • Thông báo lỗi khi Skype khóa các tập tin log

Cách sử dụng Skypelogview

SkypeLogView không yêu cầu bất kỳ quá trình cài đặt hoặc file dll bổ sung. Để bắt đầu sử dụng nó, bạn chỉ cần chạy file thực thi SkypeLogView.exe Nếu Skype được cài đặt trên hệ thống của bạn, SkypeLogView tự động phát hiện các tài khoản được sử dụng cuối cùng, và tải các bản ghi từ nó. Bạn có thể chọn để xem các bản ghi của các tài khoản khác bằng cách sử dụng “Chọn bản ghi thư mục” tùy chọn. 
Sau khi bạn tải các bản ghi đúng, bạn có thể chọn một hoặc nhiều mục từ danh sách, và sau đó lưu chúng vào văn bản / csv / html / xml.thị tùy chọn: HH: MM: SS, Giây, phút, hoặc giờ.
Thông báo lỗi khi Skype khóa các tập tin log

Phần mềm Skypelogview 

Phần mềm Skypelogview

Một vài lưu ý khi sử dụng Skypelogview 

 • Khi Skype được mở ra, nó cũng bảo vệ các tập tin log. trước khi sử dụng SkypeLogView, bạn nên đóng Skype hoàn toàn.
 • Đối với các cuộc gọi và chuyển file, Tên sử dụng và tên hiển thị cột luôn luôn hiển thị cho người sử dụng ở phía bên kia. Trái ngược với các cuộc gọi và chuyển file, trong tin nhắn chat các cột này luôn hiển thị thành viên đã gửi tin nhắn. Điều này có nghĩa rằng nếu bạn là một trong đó gửi tin nhắn, bạn sẽ thấy tên của riêng bạn trong các cột này.
 • Đối với tin nhắn chat, cột ChatID là giống hệt nhau cho tất cả các thư trong các phiên trò chuyện này.
 • Cột thời gian chỉ hiển thị cho các cuộc gọi đến / đi. Ngoài ra, đối với các cuộc gọi cố gắng đó đã thất bại, các cột thời gian sẽ không hiển thị bất kỳ giá trị.

Hiện nay giao thức của Skype đã mã hóa đầu cuối, nên đối với 1 số phiên bản trở về sau này thì phần mềm này sẽ không đọc được nội dung, hoặc chỉ đọc được nội dung đã mã hóa, Ngoài ra Skype đã hỗ trợ người dùng lưu trữ đoạn chat trên máy chủ của Skype , nên bạn cũng có để đọc và xem lịch sử bất cứ lúc nào trên Skype