Sử dụng Caption trong Word 2010 như thế nào

Rate this post

Trong khi bạn tiến hành soạn thảo một file văn bản, sẽ có lúc bạn cần phải chèn vào văn bản những hình ảnh và chắc chắn bạn cần phải để lại thông tin chú thích lại để người đọc có thể biết bức ảnh đó nói về vấn đề gì. Với bài viết hướng dẫn này, bạn sẽ biết được cách sử dụng một Caption để thực hiện được yêu cầu trên.

Chức năng Caption là một chức năng mạnh mẽ bạn có thể chèn thêm các chú thích vào bức ảnh mà bạn đã chèn vào trong Word của mình. Từ đó bạn hoàn toàn có thể tạo thêm các phụ lục cho tất cả bức ảnh đó để có thể dễ quản lý hơn nhanh gọn và dễ dàng hơn.

Sử dụng Caption trong Word 2010 như thế nào

Bước 1 : Bạn tiến hành vào Insert chọn Picture để chọn file ảnh cần chèn vào văn bản:

Cách sử dụng Caption trong Word 2010

Sau khi chọn xong bạn click vào Insert:

Cách sử dụng Caption trong Word 2010

Bước 2 : Sau khi bạn chỉnh được ảnh vừa ý click chọn bức ảnh rồi click vào phần style Heading 1 trên thư viện những style trong thanh công cụ:

Cách sử dụng Caption trong Word 2010

Bước 3 : Click chuột phải vào ảnh chọn Insert Caption:

Cách sử dụng Caption trong Word 2010

Trong bảng hiện ra click vào mục New Label rồi bảng mới hiện ra bạn đặt tên cho Label rồi click OK:

Cách sử dụng Caption trong Word 2010

Sau khi đặt tên cho label bạn click Numbering:

Cách sử dụng Caption trong Word 2010

Ở bảng hiện ra bạn lại tích vào Include chapter number chọn Chapter starts with style là Heading 1 và thì  Use separator tùy ý:

Cách sử dụng Caption trong Word 2010

 

Bước 4 : Bạn tiến hành đặt tên cho chú thích:

Cách sử dụng Caption trong Word 2010

Chú thích hiện ra ngay dưới bức ảnh:

Cách sử dụng Caption trong Word 2010

Tương tự chèn vào file ảnh khác và chèn chú thích file ảnh giống như trên:

Cách sử dụng Caption trong Word 2010

Có thể chỉnh sửa Font cho chú thích tùy ý:

Cách sử dụng Caption trong Word 2010

Bước 5 : Tạo mục lục cho bức ảnh bằng cách vào References à Insert table of Figures :

Cách sử dụng Caption trong Word 2010

Ở mục Caption Label là tên label tạo ở phần trên:

Cách sử dụng Caption trong Word 2010

Mục lục sẽ chứa chú thích về ảnh mà bạn chèn trong word:

Cách sử dụng Caption trong Word 2010

Vậy là bạn đã biết sử dụng Sử dụng Caption trong Word 2010 như thế nào rồi. Thao tác này có thể giúp bạn quản lí rất hiệu quả các file ảnh chứa trong văn bản, nhất là khi có nhiều file ảnh được chèn tại nhiều nơi.