Sử dụng Name để đặt tên cho 1 ô, 1 mảng dữ liệu,… trong Excel như thế nào?

Rate this post
Làm thế nào để có thể đặt tên cho 1 ô, 1 mảng dữ liệu,…. trong Excel? Các thao tác này chắc chắn bạn cần phải nắm vững khi sử dụng excel.

Trong khi thiết lập và điều chỉnh nội dung cho các bảng tính Excel thì chắc chắn rằng sẽ có những lúc bạn phải làm việc với những bảng tính lên đến hàng nghìn dòng và cột dữ liệu khác nhau khiến cho các thao tác trở nên phức tạp.

Vậy làm thế nào để có thể đặt tên cho 1 ô, 1 mảng dữ liệu,…. trong Excel thì bạn hãy cùng với chúng tôi theo dõi nội dung bài viết dưới đây nhé!

Hướng dẫn đặt tên cho 1 ô, 1 mảng dữ liệu,... trong Excel

Hướng dẫn đặt tên cho 1 ô, 1 mảng dữ liệu,… trong Excel

Hướng dẫn đặt tên cho 1 ô, 1 mảng dữ liệu,… trong Excel

Bước 1: Để đặt tên cho 1 ô excel thì bạn chọn ô excel đó >> click vào name box và thay đổi tên mặc định của ô thành tên diễn tả nội dung của ô theo như hình vẽ bên dưới. 

Đặt tên cho 1 ô Excel

Đặt tên cho 1 ô Excel

Trong hình này, chúng tôi đã thay đổi tên mặc định của o B7 thành XangThang1 để miêu tả nội dung của ô B7. 

Bước 2: Ở bước này, bạn có thể đặt tên với đầy đủ các thuộc tính hơn bằng cách chọn vào ô excel đó rồi vào Formulars >> Define Name >> Define Name.

Đặt tên cho ô đầy đủ với các thuộc tính

Đặt tên cho ô đầy đủ với các thuộc tính

Tại bảng hiện ra thì bạn tiến hành đặt tên cho ô Excel. Trong mục Scope, bạn chọn Workbook để cho ô Excel này sau khi đặt tên sẽ có hiệu lực trong cả file, nếu không bạn chọn từng sheet riêng biệt mà bạn muốn nó có hiệu lực. 

Tiến hành đặt tên cho ô

Tiến hành đặt tên cho ô

Và tại đây thì bạn cũng có thể chèn thêm ghi chú cho ô excel này ở mục comment (nếu muốn) >> OK. 

Và lúc này, ô excel C7 đã được đổi tên thành XangThang2.

Ô excel C7 đã được đổi tên thành XangThang2

Ô excel C7 đã được đổi tên thành XangThang2

Bước 3: Bạn có thể thực hiện tính tổng 2 ô Excel này và dùng tên mới đặt của chúng. Và đây là kết quả. 

Kết quả thực hiện sau khi tính tổng

Kết quả thực hiện sau khi tính tổng

Bước 4: Nếu muốn xóa tên ô excel mà bạn đã đặt ở trên thì bạn chỉ cần vào Formulars >> Name Manager rồi chọn tên cho ô excel mà bạn muốn xóa, sau đó click Delete. 

Chọn xóa tên ô excel muốn loại bỏ

Chọn xóa tên ô excel muốn loại bỏ

Có một bảng thông báo hiện ra, bạn chỉ cần chọn OK để thực hiện xóa. 

Chọn OK để thực hiện xóa

Chọn OK để thực hiện xóa

Lúc này, nếu tên của ô excel mà bạn vừa xóa đã được sử dụng trong một hàm nào đó rồi thì sẽ có báo lỗi #NAME? như hình vẽ. 

Báo lỗi nếu tên vừa xóa được sử dụng trong một hàm khác

Báo lỗi nếu tên vừa xóa được sử dụng trong một hàm khác

Để cho hàm thực hiện đúng trở lại thì bạn cần phải thay thế tên cho ô excel trong hàm thành tên mặc định của nó hoặc là tiến hành đặt lại tên cho ô mới xóa tên lúc trước thì hàm lúc này mới tính toán đúng trở lại được. 

Thay đổi tên ô thành tên mặc đinh

Thay đổi tên ô thành tên mặc đinh

Bước 5: Để thực hiện đặt tên cho cả một vùng Excel thì bạn chọn cả vùng Excel đó rồi vào Formulars >> Define Name. Có một bảng hiện ra, tại đây bạn tiến hành đặt tên cho vùng Excel. Trong mục Scope >> Workbook để vùng Excel này sau khi đặt tên nó sẽ có hiệu lực trong cả file, nếu không thì bạn chọn từng sheet riêng biệt mà bạn muốn nó có hiệu lực. Cũng như thực hiện với ô, thì bạn cũng có thể chèn thêm ghi chú cho vùng excel này tại mục Comment (nếu muốn) >> OK. 

Đặt tên cho cả vùng Excel

Đặt tên cho cả vùng Excel

Với các bước thực hiện trên thì giờ đây bạn có thể thay thế tên này cho các ô Excel thuộc cả vùng excel đã đặt tên này  khi thực hiện tính toán cho 1 hàm nào đó rồi. Và dưới đây là kết quả theo ví dụ chúng tôi thực hiện ở trên. 

Kết quả sau khi thực hiện được

Kết quả sau khi thực hiện được

Chỉ với một vài thao tác thực hiện thôi. Thật là đơn giản đúng không nào? 

Chúc các bạn thành công!