Tạo chữ cái lớn ở đầu dòng văn bản Word

Rate this post
Đối với nhiều tài liệu, văn bản có nhiều trường hợp bạn hay gặp những chữ cái đầu đoạn văn bản được in to và nó chiếm đến vài dòng trong văn bản. Nhưng làm thế nào để tạo được chữ cái lớn đầu dòng?

Đối với nhiều tài liệu, văn bản có nhiều trường hợp bạn hay gặp những chữ cái đầu đoạn văn bản được in to và nó chiếm đến vài dòng trong văn bản. Và bạn cảm thấy thắc mắc vì không hiểu tại sao lại làm được như vậy. Nếu như bạn chưa tìm được câu trả lời thì bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo chữ cái lớn đầu dòng văn bản Word. Cùng theo dõi nội dung dưới đây với chúng tôi nhé!

Hướng dẫn cách tạo chữ cái lớn ở đầu dòng văn bản Word

Hướng dẫn cách tạo chữ cái lớn ở đầu dòng văn bản Word

Hướng dẫn cách tạo chữ cái lớn ở đầu dòng văn bản Word

1. Đối với Word 2010

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại đoạn văn bản muốn tạo Drop Cap >> vào tab Insert >> Drop Cap. Nếu:

  • Chọn kiểu có sẵn:

Cách tạo chữ cái lớn ở đầu dòng văn bản Word

Chọn kiểu chữ văn bản có sẵn

  • Tùy chỉnh theo ý muốn thì bạn vào: Insert >> Drop Cap >> Drop Cap Options…

Tạo chữ cái lớn ở đầu dòng văn bản

Tùy chỉnh chữ đầu văn bản theo ý muốn

Bước 2: Khi hộp thoại Drop Cap hiển thị, thì bạn chọn kiểu Drop Cap và các thông số liên quan, sau đó nhấn OK

Hướng dẫn tạo chữ cái lớn ở đầu dòng văn bản

Tùy chỉnh các thông số liên quan

Và đây là kết quả thu được. 

Tạo chữ cái lớn ở đầu dòng

Kết quả thu được

2. Đối với Word 2007

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại văn bản muốn tạo Drop Cap, sau đó chọn Insert >> Drop Cap. Nếu:

  • Chọn kiểu có sẵn:

Viết chữ cái lớn ở đầu dòng văn bản Word

Chọn kiểu chữ văn bản có sẵn

  • Tùy chỉnh theo ý muốn thì bạn vào: Insert >> Drop Cap >> Drop Cap Options…

Hướng dẫn cách tạo chữ cái lớn ở đầu dòng

Tùy chỉnh chữ đầu văn bản theo ý muốn

Bước 2: Khi có hộp thoại xuất hiện thì bạn bắt đầu tùy chính các thông số như: kiểu chữ, số dòng Drop Cap sẽ chiếm (Lines to drop), Lines to drop là nơi chỉ định khoảng cách giữa chwex drop với phần còn lại. Rồi cuối cùng chọn OK

Chữ cái lớn ở đầu dòng văn bản Word

Tùy chỉnh các thông số liên quan

Và đây là kết quả thu được. 

Hướng dẫn chi tiết cách tạo chữ cái lớn ở đầu dòng văn bản Word

Kết quả thu được

3. Đối với Word 2003

Bước 1: Đặt con trỏ chuột tại vị trí văn bản muốn tạo Dropcap ở đầu đoạn văn >> Format >> Drop Cap.

Cách tạo chữ cái lớn ở đầu dòng văn bản trong Word

Đặt con trỏ chuột tại ví trí đầu văn bản và vào Format >> Drop Cap

Bước 2: Chọn kiểu Drop Cap muốn hiển thị và tùy chỉnh các thông số như: kiểu chữ (Font), số dòng Drop Cap sẽ chiếm (Lines to drop), Distance from text là nơi chỉ định khoảng cách giữa chữ drop với phần còn lại sau đó chọn OK.

Các thao tác tạo chữ cái lớn ở đầu dòng văn bản Word

Tùy chỉnh các thông số liên quan

Và đây là kết quả thu được.

Hướng dẫn cách tạo chữ cái lớn ở đầu dòng văn bản Word

Kết quả thu được

Như vậy, việc tạo chữ cái lớn ở đầu dòng đã dễ dàng được thực hiện rồi. Chỉ với một vài thao tác đơn giản thì bạn đã hoàn toàn được được một văn bản độc đáo. Cùng thực hành và xem kết quả như nào bạn nhé!