Trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo trong Word

Rate this post

Khi bạn tạo các tài liệu, luận văn, đồ án hay nghiên cứu khoa học, … trên file Word bạn sẽ thường phải trích dẫn nguồn tài liệu mà bạn đã tham khảo vào trong đối tượng này hoặc tạo thành một danh mục để bạn có thể thống kê một cách chi tiết về các nguồn mà bạn trích dẫn này nhằm chứng minh sự đúng đắn trong nội dung văn bản của bạn đã viết.

Tạo trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo trong Word

Hướng dẫn Trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo.

Bước 1 : Đầu tiên bạn sẽ mở Word chứa nội dung cần trích dẫn và tạo danh sách tài liệu tham khảo lên. Tiếp theo trên Tab menu chọn References as Mange Sources.

Tạo trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo trong Word

Bước 2: Một hộp thoại hiện ra bạn click vào New để có thể thêm nguồn thông tin cho tài liệu.

Tạo trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo trong Word

Bước 3 : Trong bảng này bạn chọn trong ô Type of Sounrce là Book và bấm vào Edit sau khung Author.

Tạo trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo trong Word

Bước 4: Trong hộp thoại Edit Name thì bạn điền thông tin vào các trường trên, xong click add.

Tạo trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo trong Word

Bước 5: Thì trong trường Name này sẽ có thêm 1 thông tin tác giả mới bạn click OK.

Tạo trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo trong Word

Bước 6: Trở về hộp thoại trước thì bạn sẽ điền cho đủ thông tin vào khung như Year : năm xuất bản, title :Tiêu đề tài liệu,…rồi bấm Ok.

Tạo trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo trong Word

Bước 7: Trong bảng Sounrce Manger lúc này có thêm 1 nguồn tài liệu mới và bạn có thể bấm New để thêm mới với những tài liệu khác.

Tạo trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo trong Word

Bước 8: Bạn giữ phím Ctrl rồi chọn các tác giả muốn truy xuất hoặc add thêm vào danh sách vào Word bằng cách ta sẽ chuyển tác giả sang khung Current List bằng lệnh Copy àsau đó bấm OK.

Tạo trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo trong Word

Bước 9: Trở lại Word bạn trỏ chuột vào cuối dòng và bấm vào Insert Citation rồi chọn tên tác giả cần truy xuất.

Tạo trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo trong Word

Bước 10: Như vậy bạn đã truy xuất xong

Tạo trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo trong Word

Bước 11: Để tạo danh sách tài liệu thì bạn chọn vào Bibliography as Insert Bibliography.

Tạo trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo trong Word

Bước 12: Lúc này danh sách tài liệu gồm 2 tác giả mà bạn đã copy trước sẽ hiện ra trong danh sách.

Tạo trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo trong Word

Bước 13: Bước này bạn chọn kiểu hiện thị danh sách ở mục Style.

Tạo trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo trong Word

Trên đây là tất cả các bước hướng dẫn bạn trích dẫn và tạo danh mục tài liệu tham khảo trong Word mà bạn chỉ cần áp dụng để phục vụ trong công việc của mình một cách tốt nhất. Cách làm này bạn có thể thực hiện trên Office 2003, Office 2007, Office 2010, Office 2013.