Undo Send trong email

Rate this post

Trong quá trình gửi mail đảm bảo bạn sẽ có những sai sót khiến cho người nhận mail hiểu sai ý của bạn . Thế nhưng không may bạn lại lỡ tay ấn phải nút send khiến bạn vô cùng bối rối. Làm thế nào bây giờ , làm sao để lấy lại những email đã được gửi đi? MS Outlook sẽ là giải pháp tốt nhất dành cho bạn lúc này với khả năng cho phép bạn “ gọi” lại những email đã được gửi đi thì đây được coi là vị cứu tính cho bạn , giúp bạn sửa sai và gửi đi những email như mong muốn.

Hướng dẫn undo email đã được gửi đi

Để có thể sử dụng chức năng này, bạn hãy mở email mà bạn muốn sửa lại, ngay sau đó bạn chọn tab File, rồi di chuyển xuống dưới nút  Resend or Recall và chọn Recall this message trong menu drop down.

Undo Send trong email

Sau đó bạn hãy chọn Delete unread copies of the message để có thể xóa bỏ bản sao của tin nhắn chưa đọc hoặc Delete unread copies and replace with a new message để xóa những bản sao chưa đọc và thay thế chúng bằng một tin nhắn mới.

Ngay sau đó bạn chọn Tell me if recall succeeds or fails for each recipient để chương trình có thể thông báo cho bạn biết nếu gọi lại tin nhắn thành công hoặc không. Sau khi chọn xong, bạn hãy bấm nút OK để tiếp tục áp dụng.

Bên cạnh đó có một tính năng mà nhiều người cũng sử dụng Gmail nên biết đó là “Undo Send”.

Để sử dụng tính năng này bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản Gmail của mình và đi đến phần Settings

Undo Send trong email

Chọn mục cài đặt trên email

Tiếp theo bạn khởi động lại chức năng “Undo Send” trong Gmail bằng cách  thức chọn thẻ Labs, tìm tới mục Undo Send rồi sau đó chọn Enable rồi cuối cùng nhấn nút Save Changes ở phí bên dưới

Ngay khi bạn kích hoạt tính năng này, tùy chọn “Undo” sẽ xuất hiện sau khi người sử dụng nhấp chuột gửi thư. Cho dù vậy, người sử dụng cũng chỉ có 5 giây để click vào nút “hủy” lệnh trước đó để thu hồi lại các e-mail đã gửi. Sau khoảng 5 giây đó, việc triệu gọi các thư điện tử trong Gmail sẽ không thể thực hiện được nữa.

Undo Send trong email

Kết quả sau khi thực hiện

Vậy với bài viết này bạn đã có thể gọi lại những email đã bị gửi nhầm rồi đấy. Hy vong bài viết này sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!