Virtual Keyboard

Rate this post

Virtual Keyboard – Phần mềm bàn phím ảo

Virtual Keyboard là phần mềm giúp người dùng có thể sử dụng bàn phím ảo trên màng hình máy tính. Phần mềm hệ thống bàn phím ảo phần nào đó thay thế cho bàn phím thật của người dùng trong những lúc cấp bách hoặc có lỗi do bàn phím thật gặp vấn đề. Bàn phím ảo hỗ trợ người dùng có thể sử dụng đa ngôn ngữ khác nhau 1 cách dễ dàng.

Phần mềm bàn phím ảo hỗ trợ người dùng có thể tùy chọn giao diện của phần mềm rất nhanh chóng. Phần mềm còn hỗ trợ người dùng có thể cài đặt phần mềm trên USB. Phần mềm cho phép người dùng có thể thao tác nhanh chóng trên bàn phím ảo. Phần mềm có giao điện thân thiện giúp người dùng có thể thiết lập các cách nhập trên bàn phím ảo dễ dàng.

Virtual Keyboard

Phần mềm bàn phím ảo

Virtual Keyboardcó kích thước thấp cho phép người dùng có thể download về máy tính 1 cách nhanh chóng và tiện lời. Phần mềm cũng là 1 công cụ tiện ích giúp người dùng khuyết tật có thể nhập dữ liệu trên máy tính cách dễ dàng và nhanh chóng.

Vì phần mềm có dung lượng thấp nên rất tiết kiệm dung lượng máy tính và không làm ảnh hưởng đến tốc độ xử lý của máy tính. Phần mềm còn giúp người dùng có thể tiết kiệm tối đa bộ nhớ ram của máy tính. Ngoài ra còn có các phần mềm tương tự như go free emoji

Virtual Keyboard

Phần mềm bàn phím ảo – Virtual Keyboard

Tính năng của phần mềm bàn phím ảo Virtual Keyboard

  • Phần mềm ảo. 
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ. 
  • Giao điện đơn giản. 
  • cài đặt trên USB. 

Phần mềm Virtual Keyboard là phần mềm cần thiết mà người dùng cần có trên máy tính phần mềm sẽ rất hữu ích cho người dùng khi bàn phím có vấn đề.