Cách lệnh cơ bản trong AutoCAD

Rate this post
Bằng việc nắm được các lệnh cơ bản trong AutoCAD sẽ giúp cho bạn sử dụng phần mềm hiệu quả nhất.

Phần mềm thiết kế đồ họa AutoCAD có nhiều lệnh như lệnh tắt CO/CP, Copy, sao chép,… giúp cho người dùng thao tác được nhanh hơn và không mất thời gian vào việc truy cập module để tới chức năng đó. Bởi thế nếu nắm được các lệnh cơ bản trong AutoCAD sẽ giúp cho bạn sử dụng phần mềm hiệu quả nhất.

Các lệnh cơ bản trong AutoCAD

Các lệnh cơ bản trong AutoCAD

AutoCAD là phần mềm thiết kế đồ họa 2D và 3D chuyên nghiệp nhất giúp bạn định hình được các vật xung quanh.Ghi nhớ lệnh cơ bản trong AutoCAD giúp cho những nhà thiết kế thực hiện công việc một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Những câu lệnh cơ bản trong AutoCAD dưới đây sẽ thực sự cần thiết cho người dùng.

Các lệnh cơ bản trong AutoCAD

1. Nhóm lệnh AutoCAD vẽ hình cơ bản

 • L-Line: vẽ đoạn thẳng
 • PL-Polyline: vẽ đa tuyến
 • Rec-Rectang: vẽ hình chữ nhật.
 • C-Circle: vẽ đường tròn
 • Pol-Polygon: vẽ đa giác đều
 • El-Ellipse: vẽ hình elip
 • A-Arc: vẽ cung tròn

Lệnh cơ bản trong AutoCad

 

Lệnh cơ bản trong AutoCAD

2. Nhóm lệnh AutoCAD vẽ đường kích thước

 • D-Dimension: quản lý và tạo kiểu đường kích thước
 • Dli-Dimlinear: Ghi kích thước thẳng đứng hoặc nằm ngang.
 • Dal-Dimaligned: ghi kích thước xiên
 • Dan-Dimangular: ghi kích thước góc
 • Dra-Dimradius: ghi kích thước bán kính
 • Ddi-DimDiameter: ghi thích thước đường kính
 • Dco-Dimcontinue: ghi kích thước nối tiếp
 • Dba-Dimbaseline: Ghi kích thước song song

3. Nhóm lệnh AutoCAD quản lý

 • La-Layer: quản lý hiệu chỉnh layer
 • Se-Settings: quản lý cài đặt bản vẽ hiện hành
 • Op-Options: quản lý cài đặt mặc định

4. Nhóm lệnh AutoCAD sao chép, di chuyển, phóng to và thu nhỏ,…

 • Co, Cp-Copy: sao chép đối tượng.
 • M-Move: di chuyển đối tượng
 • Ro-Rorate: xoay đối tượng
 • P-Pan: di chuyển tầm nhìn trong model
 • Z-Zoom: phóng to thu nhỏ tầm nhìn.

Những câu lệnh cơ bản trong AutoCAD chúng tôi vừa hướng dẫn trên đây sẽ giúp ích nhất cho người dùng AutoCAD để có thể thao tác đơn giản và dễ dàng nhất.