Từ vựng tiếng anh môn Toán lớp 4 trong Violympic Toán quốc tế

Rate this post
Để chuẩn bị tốt cho vòng thì giải Toán tiếng Anh trong Violympic, chúng tôi sẽ giới thiệu bộ từ vựng tiếng anh môn Toán lớp 4 trong Violympic Toán quốc tế

Để chuẩn bị tốt cho vòng thì giải Toán tiếng Anh trong Violympic, chúng tôi sẽ giới thiệu bộ từ vựng tiếng anh môn Toán lớp 4 trong Violympic Toán quốc tế mà các em cần chú ý để có được vốn từ nhất định khi thi.

Từ vựng tiếng anh môn Toán lớp 4 trong Violympic Toán quốc tế

Từ vựng tiếng anh môn Toán lớp 4 trong Violympic Toán quốc tế

Để ôn luyện lượng kiến thức Tiếng Anh môn Toán thì các em học sinh khi đã đăng ký Violympic đặc biệt là các em lớp 4 cần phải tích cực trau dồi thêm từ vựng tiếng Anh môn Toán lớp 4 cho mình. Chỉ bằng cách có từ vựng các em mới có thể hiểu được đề và làm bài chính xác nhất.

Từng vựng tiếng anh môn Toán lớp 4 trong Violympic Toán quốc tế.

ones: hàng đơn vị

tens: hàng chục

hundreds: hàng trăm

thousands: hàng nghìn

Place: vị trí, hàng

number: số

Digit: chữ số

one-digit number: số có một chữ số

Compare: so sánh

Sequence numbers: dãy số

Natural number: số tự nhiên

Ton: tấn

kilogram: ki lô gam

second: giây

minute: phút

century: thế kỷ

average: trung bình cộng

diagram/chart: biểu đồ

addition: phép tính cộng

add: cộng, thêm vào

sum: tổng

Subtraction: phép tính trừ

Difference: hiệu

Multiplication: phép tính nhân

Multiply: nhân

Pruduct: tích

Division: phép tính chia

Divide: chia

angle: góc

Acute angle: góc nhọn

Obtuse angle: góc tù

right angle: góc vuông

straight angle: góc bẹt

line: đoạn thẳng

square: hình vuông

Rectangle: hình chữ nhật

Triangle: hình tam giác

perimeter: chu vi

area: diện tích

Fraction: phân số

Numerator: tử số

Denorminator: mẫu số

Common denominator: mẫu số chung

Từng vựng tiếng anh môn Toán lớp 4

Từng vựng tiếng anh môn Toán lớp 4

Từ vựng về phép cộng trừ nhân chia

Từ vựng là yếu tố quan trọng nhưng việc diễn giải và hiểu được cách chú giải và ghi lời giải đáp là rất quan trọng. Một số các diễn giải phép cộng trừ nhân chia dưới đây sẽ giúp ích cho bạn.

Addition (phép cộng) với bài toán 5+4=9

 • Five and four is nine
 • Five and four’s nine
 • Five and four are nine
 • Five and four makes nine
 • Five plus four equals nine

Subtration (phép trừ) với 20-6=14:

 • Six from twenty is Fourteen
 • twenty minus six equals fourteen

Multiplication (phép nhân) với 2×6=12:

 • Two sixes are twelve
 • Two times six is/equals twelve
 • Two multiplied by six euqals twelve

Division (phép chia) với 15:5=3:

 • Three into fifteen góe five
 • Fifteen divided by five is/equals three
Violympic đang diễn ra và ngày một nóng dần lên. Các em hãy tự trang bị kiến thức cho mình để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi của mình. Cuộc thi Violympic năm nay sẽ hứa hẹn một thử thách lớn đối với các em học sinh lần đầu tiên tham gia dự thi một cuộc thi giải toán qua mạng lớn đến thế. Phụ huynh và các em học sinh có thể tham khảo thêm về lịch thi Violympic để nắm bắt được thông tin nhanh nhất.