Chuyên mục: Ứng dụng văn phòng

Ứng dụng văn phòng

Hàm CHOOSE trong Excel – Tìm kiếm 1 giá trị trong 1 chuỗi giá trị

Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn cách dùng hàm CHOOSE trong Excel dùng để tính toán tìm kiếm giá trị trong chuỗi các giá trị là số hay dữ liệu nhé. Hàm CHOOSE trong Excel là hàm tính toán với chức năng tìm kiếm một giá trị số hay dữ liệu trong

Ứng dụng văn phòng

Cách dùng hàm DATE trong Excel để trả về kết quả ngày tháng năm

Cách dùng hàm DATE trong Excel để trả về kết quả ngày tháng năm sẽ được chia sẻ chi tiết thông qua định nghĩa, công thức và ví dụ bên dưới đây, cùng theo dõi ngay nhé. Hàm DATE trong Excel là hàm tính toán trả về kết quả ngày tháng năm dựa theo định

Ứng dụng văn phòng

Cách dùng hàm DAYS trong Excel để trả về số ngày giữa hai ngày

Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cách dùng hàm DAYS trong Excel để trả về số ngày giữa hai ngày thông qua ví dụ cụ thể. Nếu muốn thực hiện một phép tính toán liên quan đến các ngày tháng, ngoài việc thủ công thì bạn cũng có thể dùng Excel

Ứng dụng văn phòng

Hàm FIND, hàm FINDB trong Excel – Tìm vị trí chuỗi văn bản

Trong bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách dùng hàm FIND, hàm FINDB trong Excel để tìm vị trí chuỗi văn bản nằm bên trong một đoạn văn bản khác. Hàm FIND, hàm FINDB trong Excel là hai hàm giúp người dùng có thể tìm được vị trí chuỗi văn bản

Ứng dụng văn phòng

Hàm DATEVALUE trong Excel – Chuyển đổi ngày tháng năm từ văn bản sang số

Để có thể chuyển đổi được ngày tháng năm từ văn bản sang số thì chúng ta có thể dùng hàm DATEVALUE trong Excel, cùng chúng tôi tìm hiểu ngay nhé. Hàm DATEVALUE trong Excel là hàm chuyển đổi ngày tháng năm từ định dạng văn bản sang số sê-ri mà nó có thể được

Ứng dụng văn phòng

Hàm DAY trong Excel – Trả về ngày của ngày, tháng, năm

Hàm DAY trong Excel để trả về ngày của ngày/tháng/năm tại ô tham chiếu cụ thể. Cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng trong bài chia sẻ bên dưới đây nhé. Bạn cần thực hiện một phải tính toán số ngày, tháng, năm. Thậm chí bạn phải chuyển đổi định dạng ngày tháng năm

Ứng dụng văn phòng

Hàm DCOUNT trong Excel – đếm ô trong Excel với điều kiện cho trước

Để có thể đếm ô với điều kiện cho trước trong Excel thì chúng ta phải sử dụng hàm DCOUNT, cùng chúng tôi tìm hiểu cách sử dụng hàm DCOUNT thông qua ví dụ dưới đây. Hàm  DCOUNT trong Excel là hàm đếm nâng cao với một điều kiện cho trước trong Excel. Tức là

Ứng dụng văn phòng

Hàm DCOUNTA trong Excel – Đếm ô không trống trong cơ sở dữ liệu

Bài viết chia sẻ hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn cách sử dụng hàm DCOUNTA trong Excel đếm ô không trống trong cơ sở dữ liệu theo điều kiện cho trước. Nếu như ở bài viết chia sẻ lần trước chúng ta đã tìm hiểu chi tiết và cách dùng hàm DCOUNT

Ứng dụng văn phòng

Hàm DGET trong Excel – Trả về nội dung cơ sở dữ liệu đúng với điều kiện trong Excel

Hàm DGET trong Excel là hàm trả về một giá trị nội dung của ô tham chiếu trong cơ sở dữ liệu trùng khớp với điều kiện cho truớc, cùng tìm hiểu để biết cách sử dụng ngay nhé. Hàm DGET trong Excel là hàm trả về một giá trị nội dung của ô tham

Ứng dụng văn phòng

Hàm DMIN trong Excel – Trả về giá trị nhỏ nhất với điều kiện cho trước

Hàm DMIN trong Excel là hàm có kết quả trả về giá trị nhỏ nhất theo điều kiện cho trước hay bạn đã chỉ định sẵn. Cùng tìm hiểu bài chia sẻ dưới đây để biết cách sử dụng. Hàm DMIN là hàm có kết quả trả về giá trị nhỏ nhất theo điều kiện