Robo-FTP

Rate this post

Robo-FTP – Tự động bản điều khiển chuyển file FTP an toàn

Robo-FTP là một FTP tự động an toàn cung cấp các giải pháp tự động hóa quy trình làm việc linh hoạt để doanh nghiệp nhỏ và điện người dùng cá nhân, những người cần chuyển file kịch bản điều khiển có khả năng công việc tùy chỉnh.

Ứng dụng này không gây bất kỳ vấn đề trong quá trình cài đặt và cung cấp khả năng để quyết định về các công cụ cần được bổ sung vào hệ thống.

Robo-FTP cung cấp tự động bản điều khiển chuyển file FTP an toàn

Robo-FTP cung cấp tự động bản điều khiển chuyển file FTP an toàn

Như vậy, trong hoạt động này, người dùng có khả năng bao gồm các kịch bản mẫu mà có thể giúp đỡ với việc chuyển giao, một công cụ giám sát cho các dịch vụ của ứng dụng, công cụ quản lý cũng như một thành phần COM tự động hóa.

Ngoài các hoạt động thường xuyên FTP, Robo-FTP có thể làm việc với các loại kết nối như SFTP, FTPS và HTTP / HTTPS những người thân.

Một trong những tính năng mạnh mẽ nhất trong các ứng dụng hỗ trợ cho kịch bản, mà có thể giúp các công việc chuyển tập tin người sử dụng tự động hóa (đến hoặc đi) với các địa điểm từ xa.

Robo-FTP cung cấp các giải pháp tự động hóa quy trình làm việc linh hoạt.

Robo-FTP cung cấp các giải pháp tự động hóa quy trình làm việc linh hoạt.

Tạo một kịch bản cơ bản có thể được thực hiện bằng cách dựa vào các hướng dẫn xây dựng trong đó hướng dẫn người sử dụng thông qua từng bước của thủ tục. Bên cạnh đó các lệnh cần thiết, các thuật sĩ cũng cung cấp khả năng để sắp xếp các hoạt động trong một thời gian cụ thể.

Điều này cho phép kết nối với nhiều hơn một trang web cùng một lúc và gửi hoặc nhận file mà không cần người dùng can thiệp. Các ngôn ngữ kịch bản mà có thể hướng dẫn hành động Robo-FTP là không phải là rất phức tạp, nhưng nó là linh hoạt và đa năng; các lệnh có sẵn trong các tập tin tài liệu của các sản phẩm.

Robo-FTP cung cấp các tính năng của một khách hàng FTP thường xuyên.

Robo-FTP cung cấp các tính năng của một khách hàng FTP thường xuyên.

Đối với công việc truyền tập tin đơn giản người dùng có thể dựa vào các khách hàng thường xuyên có sẵn trong chương trình. Công cụ này không khác so với các khách hàng FTP khác trên thị trường, làm cho có sẵn khả năng để lưu trữ thông tin kết nối cũng như xem các chi tiết chuyển giao và các tập tin ở vị trí địa phương và từ xa.

Các tính năng chính của Robo-FTP

  • Thử lại tự động có sẵn với tất cả các lệnh từ xa
  • Đề án thiết lập lưu trữ mới cho phép các quản trị viên kiểm soát nhiều hơn quản lý cấu hình
  • Hỗ trợ cho chứng dựa CMS / PKCS7 ký và mã hóa
  • Giới hạn cho phép mật mã mã hóa FIPS 140-2 thuật toán xác nhận để cải thiện an ninh
  • Thêm khả năng để thiết lập tài khoản người dùng để tự động hết hạn

Nhìn chung, phần mềm Robo-FTP bao gồm tất cả các tính năng của một khách hàng FTP thường xuyên và bổ sung thêm các chức năng của kịch bản để tự động hóa các tác vụ truyền file đến và từ nhiều địa điểm.

Nó là một công cụ linh hoạt được thiết kế cho người dùng cao cấp hơn mà có thể dựa vào các lệnh khác nhau để hoàn thành công việc với ít nỗ lực càng tốt.

Người dùng đánh giá

Tags:

Bấm vào [Tải Về] để tải về phần mềm, hoặc tải phiên bản phù hợp phía dưới